Introduktion

Hvorfor Jesubønnen? Meditation betegnelsen tiltrækker stadigvæk og berører det som vi, dybt i vores hjerter, leder efter. Mange spurgt hvorfor de vil meditere svarer at de søger ro og sig selv. Hvor finder man kilden til ens interne ro? Er det muligt at finde en stadig referenceramme blandt de forskellige eksistentielle og emotionelle landskaber? Lær fra bjerget… lær fra havet… lær fra valmueblomsten… siger far Serafin fra Atos Bjerget. Meditation betyder mere for en kristen, den kan sammenlignes med en bøn - en direkte kontakt med Gud. Jeg husker, at du siger: ‘I skal søge mit ansigt!’ (Sl...

Læs videre

Hvad er Jesusbønnen?

En av veiene til indre bønn, er Jesusbønnen. Den er enkel og blant de eldste metoder for kristen meditasjon. Tradisjonen kommer fra ørkenfedrene, de første kristne munker, fra det fjerde århundret. Bønnen ble til gjennom fedrenes søking etter å kunne be uavbrudt. Den ble for dem "hjertets bønn". Senere har munkene, på øya Athos, praktisert den i over tusen år. Meditation med Fader Serafin Når du beder … Når du mediterer,vær som et bjerg Urokkelig og fordybet i stilheden. Bjergets tanker gælder evigheden. Gør ingenting, bliv siddende,bliv bare, og du vil lære bønnens frugter at kende. Når...

Læs videre

Historie

Jesusbønnen også kaldet Hjertebønnen hører egentlig hjemme i en bønspraksis (hesykasmen) i Østkirken, hvor Jesusbønnen på Athos har været praktiseret i næsten 1000 år. Den hesykastiske mystik går tilbage til den tidligste kristendom og havde allerede længe været dyrket på Athos-bjerget, da munken Gregorios Palamas (senere ærkebiskop i Thessaloniki) i 1300-tallet gav den et fastere teologisk fundament.I tilslutning til bl.a. Simeon den Nye Teologs skrifter (fra omkring år 1000) fremførte han den tanke, at Gud i sit væsen er utilgængelig for mennesket, men at hele universet er gennemtrængt af...

Læs videre

Hjertebønnen

2562  Hvorfra kommer menneskets bøn? Uanset bønnens udtryksform i holdning og ord, er det hele mennesket, der beder. Men for at angive det sted, hvorfra bønnen udgår, taler Skriften til tider om sjælen eller om ånden, men oftest om hjertet (over tusind gange). Det er hjertet,der beder. Hvis det er langt fra Gud, er bønnens udtryksform tom. 2563  Hjertet er det sted, hvor jeg har hjemme, hvor jeg bor (ifølge det semitiske eller bibelske udtryk: hvor jeg ‘stiger ned‘).Det er vort skjulte midtpunkt, ubegribeligt for vor forstand og for andre mennesker; kun Guds Ånd kan udgrunde og kende...

Læs videre

Flere artikler ...