Hvad er Jesusbønnen?

En av veiene til indre bønn, er Jesusbønnen. Den er enkel og blant de eldste metoder for kristen meditasjon. Tradisjonen kommer fra ørkenfedrene, de første kristne munker, fra det fjerde århundret. Bønnen ble til gjennom fedrenes søking etter å kunne be uavbrudt. Den ble for dem "hjertets bønn". Senere har munkene, på øya Athos, praktisert den i over tusen år.

Meditation med Fader Serafin

Når du beder …
Når du mediterer,vær som et bjerg
Urokkelig og fordybet i stilheden.
Bjergets tanker gælder evigheden.
Gør ingenting, bliv siddende,bliv bare,
og du vil lære bønnens frugter at kende.

Når du mediterer,vær som en blomst,
Altid rettet mod solen.
Blomstens stilk er altid ret, således også din rygrad.
Vær åben, rede til at modtage alting uden frygt,
da vil du aldrig mangle lys på din vej

Når du mediterer,vær som havet,
Altid uberørt i sin dybde.
Bølgerne kommer og gå.
Men du skal være rolig i dit indre,
og onde tanker vil forsvinde af sig selv.

Når du mediterer, husk åndedrættet,
Takket være åndedrættet er mennesket levende,
Åndedrættet er givet af Gud og skal leveres tilbage til Gud.
Foren bønnens ord med livets strøm,
og intet vil skille dig fra Ham der har skænket os livet.

Når du mediterer,vær som en fugl,
Som uafbrudt synger for Skaberens åsyn.
Dens sang gå højt som røgelsens røg.
Lad din bøn være lige som duens kurren
og du vil aldrig blive træt.

Når du mediterer,vær som Abraham
Som ofrede sin søn til Gud.
Og gav tegn til at han var rede til at ofre alt.
Du skal også forlade alting,
og Gud vil fylde dig med sin tilstedeværelse.

Når du mediterer, er det Jesus
som beder inde i dig til Fader i Ånden.
Du bringes frem af varmen i hans kærlighed.
Vær som en flod der er alle til nytte,
og den tid kommer hvor du forvandles i kærlighed.

Bjerget lærer os meningen med evigheden,
Blomsten visner og belærer os om det forbigående,
Havet lærer os ro i modvind,
og kærligheden lærer os altid kærlighed.

Bjerget lærer os meningen med evigheden,
Blomsten visner og belærer os om det forbigående,
Havet lærer os ro i modvind,
og kærligheden lærer os altid kærlighed.

© Johannes Bereza OSB

SE VENLIGST OGSÅ