Økumenisk bøn

Jesusbønnen - en økumenisk bøn

af Grethe Livbjerg

Herre Jesus Kristus, Guds Søn,
forbarm dig over mig synder.

I forordet til sin bog Sources (Kilder) skriver den ortodokse teolog Olivier Clement: "Kun ved at give ordet til de store vidner fra den udelte kirke (kirken før de store kirkesplittelser), i en generindring af den tradition, som er fælles for alle kristne konfessioner, kan vi leve økumenisk i vor tid."

Levende Vand har aldrig udgivet sig for at være et økumenisk tidsskrift, men vort ønske er at præsentere åndelig læsning, som har sin rod i vor fælles tradition, og dermed give et lille bidrag til økumenien.

Den økumeniske samtale om de forskelle kirkesamfundene imellem, der stadig skiller, er vigtig og nødvendig, men den ægte enhed skabes i bøn. Eller sandere sagt: Enheden er i bønnen.

Alle der har været på retræte, har oplevet den dybe enhed, der erfares i den stille bøn. Det kan være en stor overraskelse for mange at opdage, at mennesker med så forskellig baggrund kan opleve sig så forenet.

Ved at fordybe os i Jesusbønnen rækker vi tilbage til de første kristnes bøn - til den tradition, som er fælles for alle kristne kirkesamfund.

Ørkenens visdom.

Ørkenen har altid haft en særlig betydning i det kristne univers. Israels vandring i ørkenen har været prototype for den kristnes trosvandring gennem livet til det forjættede land: Himmelen. Profeterne blev lyriske, når de mindedes ørkenen: "Jeg vil kalde hende ud i ørkenen og tale kærligt til hendes hjerte" (Hos 2,16) Johannes Døberen levede i ørkenen før sin fremtræden. Jesus var i ørkenen ... De jødiske klosteranlæg i Quamran, dybt inde i Judæas ørken viser, at der var tradition for at søge ud i ørkenen for uforstyrret at kunne studere de hellige skrifter og søge Gud i bøn.

Taget fra:

levendevand.dk

 

Læs mere